Jurajscy Zawodowcy

Projekt mający na celu poprawę jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Zawierciańskim.
Zapisz się!

O projekcie

Celem projektu jest wzrost kompetencji młodych ludzi poprzez udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym, kursach i szkoleniach zawodowych, szkoleniach podnoszących kompetencje kluczowe, a także poprawa efektywności kształcenia zawodowego poprzez doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu i zakup pomocy dydaktycznych dla szkół zawodowych. 

 • Projekt jest realizowany od 01.10.2020 r. do 30.09.2022 r. 
 • Wartość projektu: 1 944 478,00 złotych 
 • Dofinansowanie z wkładu Funduszy Europejskich: 1 652 806,30 złotych
 • Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

ETAP i - rekrutacja

 • Aplikacja kandydatów poprzez formularz na stronie projektu
 • Każdy kandydat będzie zobowiązany do złożenia formularza rekr., deklaracji uczestnictwa oraz oświadczenia dot. ochrony danych osobowych

Etap II

 • Doradztwo zawodowe - spotkania indywidualne i grupowe pomagające uczestnikom odnaleźć się w środowisku zawodowym

Etap III

 • Szkolenia i kursy dla uczniów 
 • Kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli

Etap IV

 • Doposażenie pracowni do nauki zawodów w placówkach objętych wsparciem

Etap V

 • Zakończenie projektu


Grupy odbiorców


Nauczyciele

W ramach projektu zostaną zrealizowane studia podyplomowe dla nauczycieli przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela kształcenia zawodowego w ramach zawodów wprowadzonych w efekcie modernizacji oferty kształcenia zawodowego.

uczniowie

Uczniowie wezmą udział w doradztwie edukacyjno- zawodowym, kursach i szkoleniach zawodowych, szkoleniach podnoszących kompetencje kluczowe oraz stażach. 

pracodawcy

35 pracodawców z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół zawodowych biorących udział w projekcie wyraziło zgodę na współorganizowanie staży oraz udział w kosztach przeprowadzenia stażu

Działania w ramach projektu

Podczas indywidualnych spotkań pomożemy odkryć uczestnikom ich potencjał i własne możliwości, a także wskażemy optymalne ścieżki kariery biorąc pod uwagę zainteresowania i predyspozycje uczestników. 

Zrealizujemy warsztaty grupowe mające na celu udoskonalenie wiedzy, umiejętności i postaw potrzebnych zarówno w pracy, jak i życiu codziennym.

Zorganizujemy kursy i szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe dla uczniów, zwiększając ich konkurencyjność na rynku pracy. 

We współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami zorganizujemy staż dla sześćdziesięciorga uczniów, co pozwoli nabyć cennego doświadczenia i zapoznać się otoczeniem zawodowym.

Umożliwimy nauczycielom w podnoszeniu kwalifikacji niezbędnych do profesjonalnego nauczania zawodu zgodnie z zapotrzebowaniem poszczególnych szkół.
Zadbamy, aby pracownie praktycznej nauki zawodu doposażone zostały w sprzęt i infrastrukturę podnoszącą jakość kształcenia. 

60

staży zawodowych


35

pracodawców

145

Uczniów


17

nauczycieli


Tu wyświetlony zostanie formularz CRM

Jeśli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w projekcie, napisz! Wypełnij formularz, a nasz koordynator skontaktuje się z Tobą!

Ludzie

Image Description

Łukasz Łój

Koordynator Projektu

tel. 697 752 201


lukasz.loj@klaster.org.pl
Image Description

Beata Pilis

Kontakt ws. szkoleńbeata.pilis@klaster.org.pl
Image Description

Petros Tovmasyan

Prezes Zarządu

petros.tovmasyan@klaster.org.pl

Bez radości z pracy nie ma radości życia!

Organizator

Klaster Innowacji Społecznych to konsorcjum śląskich organizacji i przedsiębiorstw społecznych. Nasze projekty i przedsiębiorstwa biznesowe realizujemy wspólnie pod szyldem Klastra, charakteryzuje je innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów społecznych, etyka w biznesie oraz odpowiedzialne zarządzanie.

 • Realizujemy projekty strategiczne dla administracji publicznej, w tym projekty operatorskie głównie w obszarze edukacji, cyfryzacji i polityki międzynarodowej. Od lat zajmujemy się także bezpłatną pomocą prawną i wspieraniem osób pokrzywdzonych przestępstwami.

 • Zajmujemy się między innymi wydawaniem bezpłatnego miesięcznika Jura24 dystrybuowanego na terenie Powiatu Zawierciańskiego, poruszającego tematykę lokalną, organizacji pozarządowych oraz prowadzeniem portalu jura24.pl

 • Realizujemy projekty strategiczne dla administracji publicznej, w tym projekty operatorskie głównie w obszarze edukacji, cyfryzacji i polityki międzynarodowej. W ramach "Śląskiej Młodzieży Solidarnej w Działaniu" realizujemy warsztaty dla młodzieży rozwijające kluczowe kompetencje, potrzebne i wymagane przez pracodawców. Od 2017 roku prowadzimy program szkoleniowy #InternetSafety mający na celu popularyzację bezpiecznego i świadomego korzystania z zasobów sieci, zwiększenia umiejętności uczestników w korzystaniu z nowoczesnych mediów oraz w myśleniu krytycznym w stosunku do odbieranych treści.

Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Other cookies
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies