Warsztaty z kompetencji kluczowych dla uczniów

W każdej szkole biorącej udział w projekcie zostaną zorganizowane grupy w których przeprowadzone zostaną warsztaty.Program edukacyjny jest ukierunkowany na rozwój następujących rodzajów kompetencji kluczowych:

  •  Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji: kompetencje te polegają na zdolności identyfikowania, rozumienia, wyrażania, tworzenia i interpretowania faktów, uczuć , pojęć w mowie i piśmie przy wykorzystaniu obrazów, dźwięków i materiałów cyfrowych. To zdolność skutecznego komunikowania się i porozumiewania się w kontakcie z innymi osobami.
  • Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii: Kompetencje matematyczne to zdolność rozwijania i wykorzystywania myślenia i postrzegania matematycznego do rozwiązywania problemów w codziennych sytuacjach. Kompetencje przyrodnicze dotyczą zdolności i chęci wyjaśniania świata przyrody z wykorzystaniem istniejącej wiedzy i zastosowaniem metod np. obserwacji, formułowania pytań i wyciągania wniosków w oparciu o metody. Kompetencje techniczne i inżynierskie to stosowanie wiedzy i metod w odpowiedzi na postrzegane ludzkie potrzeby lub wymagania. 
  • Kompetencje cyfrowe: Opierają się na krytycznym i odpowiedzialnym korzystaniu z technologii cyfrowych i interesowanie się nimi do celów uczenia się, pracy i udziału w społeczeństwie. Nacisk położony jest tutaj na cyberbezpieczeństwem, własnością intelektualną (prawa autorskie). 
  • Kompetencje osobiste, społeczne w zakresie uczenia się: To nic innego jak nabywanie przez ucznia zdolności do autorefleksji, skutecznego zarządzania czasem, własnym uczeniem się, planowaniem swojej kariery. To także nabywanie zdolności uczenia się, odczuwania empatii i zarządzania konfliktami. 
  • Kompetencje obywatelskie: Kompetencje obywatelskie to zdolność działania jako odpowiedzialni obywatele oraz pełnego uczestnictwa w życiu obywatelskim i społecznym. Uświadomienie uczniom, że mają na coś wpływ i branie odpowiedzialności za drugiego człowieka. 
  • Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości: To zdolność wykorzystywania szans i pomysłów oraz przekształcanie ich w wartość dla innych osób. Opiera się ona na kreatywności, krytycznym myśleniu i rozwiązywaniu problemów. 
  • Kompetencje zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej: angażowanie się w rozwój i wyrażanie własnych pomysłów oraz poczucie miejsca, roli w społeczeństwie na wiele różnych sposobów i w wielu kontekstach.

Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Other cookies
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies